Volg ons: f ln t

Wat is de OKE?


Een vereniging met heldere doelstellingen.

De Ondernemerskring Emmen, afgekort OKE, ontstaan als Industriekring Emmen in 1954, is een enthousiaste belangenbehartiger en ontmoetingsplatform voor Business-to-Business ondernemers die actief zijn in de industrie en de techniek op de Emmense bedrijventerreinen; Bargermeer, Waanderveld, EMMTEC Industry & Businesspark, A37, De Tweeling, De Vierslagen en Pollux.

Contacten leggen en versterken

Bijzondere aandacht, gaat uit naar het versterken en optimaliseren van het ondernemersklimaat in Emmen en directe omgeving. De OKE onderhoudt hiervoor op beleidsniveau contacten met gemeentelijke en provinciale overheden en organisaties die kunnen bijdragen aan het versterken van het ondernemingsklimaat. Oftewel, de OKE oefent invloed uit bij die mensen die de beslissingen voorbereiden en de plannen ontwikkelen, maar ook bij de uiteindelijke beslissers. En vindt de OKE dat het anders moet of beter kan, dan neemt de OKE zelf initiatieven om projecten of ontwikkelingen in gang te zetten of aan te jagen.

Onderlinge contacten verstevigen

Een andere belangrijke activiteit is het versterken van de banden tussen de leden. Een zakelijke en sociale kant van de OKE. Veel ondernemers en managers van bedrijven treffen elkaar op bijeenkomsten. Ze leren elkaar beter kennen, wisselen informatie uit, bespreken wat hen gezamenlijk bezig houdt en wat er beter kan.

Leden

De Ondernemerskring Emmen is voor de leden, van de leden en wordt bestuurd door de leden.
Het ledenaantal van de vereniging bedraagt ruim zestig bedrijven, vertegenwoordigd op directie- of managementniveau. Van kleine industrie tot wereldwijd werkende concerns met een vestiging in of vlak bij Emmen. De ondernemers en managers treffen elkaar tijdens de ledenbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken of andere activiteiten met een sociaal karakter die worden georganiseerd. Elkaar goed leren kennen, samen praten over zakelijke ontwikkelingen en kansen zijn belangrijke elementen tijdens deze bijeenkomsten. Maar ook gewoon gezellig samenzijn, behoort tot de doelstellingen van dergelijke uitstapjes.

Lid worden

Een ieder die in en rond Emmen op technische of industriële wijze onderneemt of nauw met industrieel ondernemen verbonden is kan in principe lid worden. Een aanvraag om lid te mogen worden wordt na een beoordeling door het bestuur voorgelegd aan de leden. De leden hebben uiteindelijk het laatste woord.

Sterke relatie met het onderwijs

De OKE-prijs is een scriptieprijs die uitgereikt wordt door de Ondernemers Kring Emmen. Het gaat hierbij om de beste afstudeerscriptie ingezonden door een individu of groep gerelateerd aan de Stenden Hogeschool Emmen. Elk jaar kunnen studenten hun afstudeerscriptie inzenden en kans maken op een geldprijs van maar liefst€ 2200,-.

De bedoeling van de OKE prijs is het belang van het technisch en economisch hoger beroepsonderwijs in Emmen te onderstrepen en te stimuleren. Daarnaast wil de OKE hiermee ook invulling geven aan zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de regio. De OKE prijs is in 1994 opgezet door de Ondernemers Kring Emmen. De jury bestaat uit twee vertegenwoordigers uit de Ondernemerskring van Emmen en twee vertegenwoordigers van de Stenden Hogeschool Emmen. De scriptie wordt beoordeeld op originaliteit, het niveau en de marktwaarde.