Volg ons: f ln t

Techniek Sociëteit

De Ondernemerskring Emmen en de Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe werken nauw samen. Leden van de Ondernemerskring Emmen hebben zo ook toegang tot alle bijeenkomsten van de Sociëteit. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor deelnemers aan de Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe om eenvoudig en voordelig lid te worden van de Ondernemerskring Emmen.

TSE

Maak kennis met Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe

De Techniek Sociëteit Zuidoost-Drenthe is een ontmoetingsplek voor ondernemers en ondernemende medewerkers van bedrijven die werkzaam zijn in de techniek. Het motto is 'ondernemen en verbinden'. Dit geven wij vorm door van elkaar te leren, kennis en ervaringen te delen omtrent uitdagingen in de techniek of de bedrijfsvoering en samen te verbeteren en te groeien. De Techniek Sociëteit verbindt technische ondernemers en ondernemingen met elkaar, maar ook met het Onderwijs en de Overheid. 

Deelnemen aan de Techniek Sociëteit is laagdrempelig. Toegevoegde waarde leveren vanuit de techniek of de technische bedrijfsvoering is belangrijker dan jaaromzet of het aantal medewerkers. Het enige criterium voor lidmaatschap is dat een bedrijf zélf activiteiten uitvoert in de techniek.

Voor haar leden en genodigden organiseert de Techniek Sociëteit 6 plenaire bijeenkomsten per jaar die op woensdagen plaatsvinden van 16:00 – 18:00 uur. De bijeenkomsten bestaan uit een presentatie over een thema en een bedrijfspresentatie. Door de bedrijfspresentaties leren bedrijven elkaar én elkaars mogelijkheden kennen, thema-presentaties bestaan uit interessante en actuele onderwerpen op het gebied van innovaties, subsidieregelingen, nieuwe ontwikkelingen in de techniek, wijzigingen in wet- en regelgeving of onderwerpen gerelateerd aan Smart Industry. Ook de samenwerking met het Onderwijs of de Overheid krijgt ruime aandacht.

Sinds de oprichting van de Techniek Sociëteit in 2013 hebben verschillende bedrijven vanuit Zuidoost-Drenthe zich gepresenteerd en zijn themapresentaties gehouden over o.a. bedrijfsopleidingen, nanotechnologie, het gemeentelijk inkoopbeleid, het Techniekpact, de uitvinding / ontwikkeling van Bluetooth, de Kredietunie, de Wet Werk en Zekerheid en de Participatiewet.

Naast de plenaire bijeenkomsten worden voor en door de leden themabijeenkomsten georganiseerd. Deze bijeenkomsten kunnen bestaan uit bedrijfsbezoeken of het samen werken aan een centraal onderwerp, bijvoorbeeld LEAN.

Meer informatie over deelname?
Bent u geïnteresseerd om deel te nemen aan de Techniek Sociëteit? U bent natuurlijk van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen. Dit kan door een mail te sturen naar; info@ondernemerskringemmen.nl